Услови куповине

По пријему поруџбине производа, оператер је у обавези да обезбеди телефонску потврду поруџбине од стране купца. Потврдом поруџбине од стране купца, иста постаје активна. (за куповину робе на даљину закон предвиђа могућност да купац може одустати од куповине 48 сати од тренутка пријема робе без икаквог навођења разлога и обавезан је да о томе обавести продавца испоруке робе на ОБРАСЦУ ЗА ОДУСТАЈАЊЕ , а продавац је дужан да му у наредних недељу дана врати новац) Продавац има обавезу да поручене производе испоручи исправне и у наведеном предвиђеном року. У случају било каквих измена, продавац је дужан да обавести купца приликом телефонске потврде поруџбине. Све евентуалне измене, осим оних по питању испоруке, не односе се на потврђене поруџбине. У случају неусклађености цена испоруке, наведених у нашој Интернет продавници, са ценама курирске службе, о изменама ћете бити обавештени приликом телефонске потврде поруџбине.