Начин испоруке:

ИСПОРУКА РОБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА

За све поруџбине на ужој територији Београда, napon.rs врши бесплатну испоруку за поруџбине поузећем чија је минимална вредност 30.000 рсд.
За све поруџбине поузећем чија је вредност испод 30.000 рсд, испорука се врши путем курирске службе; трошкове испоруке сноси купац и они износе 350 РСД
Сви наручени артикли за које се врши испорука испоручују се у стамбени простор наручиоца услуге(на адресу коју је назначио наручилац услуге)
У зависности од расположиве количине одређеног артикла и могућности његовог набављања, а у складу са нашом пословном политиком, очекивани рок испоруке производа из наше понуде је до 7 радних дана.
Испоруке робе се не врше недељом
Купац је дужан да приликом испоруке а пре потписивања примопредајног документа прегледа уређај и да сва евентуално уочена оштећења робе унесе у записник који му је возач доставио и да се одмах обрати служби рекламација Напон-а на број телефона (011) 4000 477